NÁVŠTĚVA

Až tak fyzicky blízko tam byli. Opravdu tam byli.