SYMPOZIUM AJG FRANTOLY 2020

Šumava! Vlhká a temná, plná hub roztodivných tvarů a velikostí. Potoky plné vody, jezírko vysoko ve stráni, se zlátnoucí hruškou na stráži. Ponorný zážitek.