SYMPOZIUM VEVČANI, MAKEDONIE

Skvělé místo! Zrod divoké řeky se jen tak nikde nevidí! Malovala jsem její peřeje mezi kameny, stromy a výhledy z poutního místa St. Spas a v neposlední řadě taky ptáky ve voliérách u restaurace hostitelů. Vyzkoušela jsem tam malbu akvarelem na plátno.