Obraz kytice: Posmrtný tanec

S úctou, láskou a obdivem…