Akvarel vody: Vzedmuntá nádrž a klidná řeka

Když se vzedmou vlny a vlny emocí, dějí se věci. Dvě léta u vody a velkých změn v mém životě. První léto vznikly malé akvarely, které jsem v zimě převedla do dřevořezů. Další léto jsem malovala u Máchova jezera. Akvarely vody.