Hnízda a vody

Hliněné domy, sedátka z proutí, voda. Intenzivní pocit, zabydlet se v krajině. Být prostupnou součástí, být doma. Chtěla jsem postavit dům nebo aspoň hnízdo. Vzniklo mnoho akvarelů a kreseb půdorysů a zákoutí. Do některých pronikala voda, spořádaně i živelně, vždycky tam patřila. Esence vody, její podoba. Sem se musím ještě vrátit.