sebekresba

Záznam pociťovaných vnitřních i vnějších prostorů vlastního těla a zátělí.